News

1 av 3 kommuner filtrerar Internet i skolorna

Intresset för hur elever i landets skolor använder Internet från skolan blir allt större. Trots det är det bara en av tre kommuner i landet som erbjuder skolorna verktyg och möjlighet att filtrera innehållet för eleverna.