News

Ny telelag ger Internet åt alla

Under dagen ska regeringen ta beslut om en ny telelag. Klubbas lagförslaget igenom kommer det att ställas krav på att alla svenskar får tillgång till nätet och dessutom med en viss minimihastighet.