News

Slutet närmar sig för Windows NT 4

Det officiella slutdatumet är visserligen först den 30:e juni 2004, men redan nu stryps supporten för Windows NT 4.