News

X-menprylar i gigantisk webbauktion

Originalkostymer och rekvisita från X-men 2 bjuds ut på en webbauktion som är gemensam för 11 länder.