News

Gemensam åldersmärkning på dataspel i Europa

Nu blir det lättare för föräldrar att se vilka spel som lämpar sig för deras barn.