News

Spam – en dyrbar historia

All spam som dränker våra mejlboxar är inte bara ett upphov till irritation, den kostar även pengar i form av förlorad produktivitet. En amerikansk undersökning avslöjar nu exakt hur mycket pengar.