News

Över 100 nya konsumentprodukter från HP

"Enjoy more" är HP:s nya konsumentstrategi för enklare teknik, och som en del av denna strategi lanserar man nu över 100 nya konsumentprodukter.