News

EMU-valet följs i realtid på Internet

På söndag är det ju som bekant folkomröstning om euron som framtida valuta. Valmyndigheten, som ansvarar för folkomröstningen, kommer att leverera resultaten i realtid via Internet.