News

Fortsatt priskrig på musiknedladdning

Konkurrensen mellan olika musiknedladdningstjänster ökar. Senast att priskriga är två tjänster i Australien.