News

Nytt virus från Mydooms skapare

En ny nätverksmask med namnet Doomjuice har påträffats. Den infekterar Windowsdatorer som redan infekterats av Mydoom.A och sopar undan spåren efter upphovsmakarna.