News

181 piratkopierare gripna i Italien

Den italienska polisen har slagit till mot ett stort piratnätverk på Internet och gripit 181 personer. Man har dessutom planer på att förhöra ytterligare 10 300 personer.