News

Individanpassat SMS-system från Motorola

Motorola har tagit fram en utvecklad mjukvara för SMS som ska klara av att lära sig den enskilda mobilanvändarens skrivvanor och på så vis bättre kunna lämna textförslag.