News

Datorer skapar irritation och vrede

Saker som spam, pop up-annonser och datavirus får våra känslor att koka över så mycket att de är en hälsorisk, visar en brittisk undersökning.