News

Skicka SMS till det fasta telenätet

Vodafone inför en ny tjänst där man kan skicka SMS från en mobil till det fasta telenätet. Mottagaren av SMS-meddelandet får det då uppläst av en datoriserad röst.