News

Ytterligare förseningar för Bostreams vdsl-tjänst

Problem med modemleverantören Alcatel gör att Bostream tvingas skjuta ytterligare på lanseringen av sin vdsl-tjänst. För att minimera skadorna för väntande kunder kommer Bostream att erbjuda 8 Mbit/s adsl i väntan på den snabbare vdsl-tjänsten.