News

Få betalt för att värva onlinespelare

Future Pastimes prövar ett nytt sätt att få spelare till sitt onlinespel Cosmic Encouter Online: Medlemmar som värvar nya medlemmar får betalt i dollar och cent.