News

Webben allt viktigare och allt mer opålitlig

Internet blir en allt mer viktig källa för information i användarnas ögon. Samtidigt uppger allt fler att de inte litar på den information de hittar.