News

Dell skippar disketten

Dell har beslutat att diskettstationer är omoderna och onödiga. Från och med nästa månad kommer de bara levereras som extrautrustning till de som verkligen vill ha en.