News

Kopiera cd-skivor utan brännare

Ett par studenter på KTH har upptäckt att cd-skivor vid rätt temperatur kan kopieras i en vanlig hushållsugn. Nu fruktar tillverkarna av cd-brännare stora förluster.