News

Playstation 2 uppgraderas

I den nya versionen av Sonys konsol är det framförallt DVD-spelarfunktionen som har förbättrats.