News

SMS avslöjar skolkare

Ett snabbt textmeddelande till föräldrarna avslöjar direkt om deras barn inte är där de borde vara; I skolan.