News

Microsoft hjälper fattiga

FN och Microsoft samarbetar för att minska fattigdomen i utvecklingsländer.