News

MyDoom-variant attackerar RIAA

MyDoom.F, en variant på MyDoom-viruset som spreds blixtsnabbt i slutet av januari, är programmerat att göra en DDos-attack mot RIAA:s hemsida. Spridningen av det nya viruset har dock varit begränsad.