News

Pennan som talar svenska

Tillsammans med AMS lanserar YDIS AB Svensk Talpenna, en skannerpenna som läser upp och förklarar svenska. I pennan ligger Svensk Ordbok, utgiven av Norstedts.