News

Uppdaterad version av Dell Axim X5

Den nya versionen av Dells handdator innehåller programvaran Microsofts Windows Mobile 2003 och McAfee VirusScan PDA.