News

3G beräknas ta fart 2005

En analys pekar mot att 3G-användandet i Europa fortfarande är lite avvaktande men att en markant ökning väntas kunna ske från 2005 och framåt.