News

Inget Half-Life 2 till jul

Flera olika källor hävdar att Half-Life 2 kommer att bli ännu mer försenat. Oenighet råder dock om orsaken till förseningen. Stölden av källkoden hävdar vissa, problem med buggar hävdar andra.