News

Com hem introducerar “”mellanband””

Med den nya tjänsten Internet cable 250 erbjuder Com hem en billigare, men lite långsammare, bredbandsuppkoppling.