News

Använd skärmen som TV

Visserligen kan man använda sig av ett TV-kort för att se på TV på datorn, men med Allteks Visions Nu-View 1024 PC-to-TV converter system behöver datorn överhuvudtaget inte vara påslagen.