News

Microsoft jagar Sasser-virusets skapare

I samarbete med bland annat FBI och Secret Service i USA, har Microsoft inlett en jakt för att få tag på den eller de personer som ligger bakom det snabbt spridda viruset Sasser.