News

Användare beredda betala för innehåll på Internet

En undersökning i USA visar att användarna i allt högre grad är beredda att betala för att komma åt olika slags innehåll på Internet.