News

Världens största digitala pussel

Ett speciellt program har tagits fram för att pussla ihop sönderrivna Stasi-dokument från forna Östtyskland, dokument som fyller 16 000 säckar.