News

Använd Game Boy Advance som videotelefon

Tillbehöret Campho Advance från Emblaze Semiconductor Ltd och Digital Act Co gör det möjligt att använda en Game Boy Advance som en videotelefon.