News

Skicka e-post när du är död

Tjänsten mylastemail.com låter dig skriva ett antal e-post-meddelanden som lagras och skickas ut till mottagarna först efter din död.