News

Ny standard för att skriva ut bilder

Sex tillverkare av digitalkameror har kommit överens om en ny standard som ska göra det enkelt att skriva ut bilder från din digitalkamera.