News

Microsoftdom överklagas i USA

I början av november såg det ut som om Microsoft kunde slippa ifrån fler rättsprocesser i USA. Delstaterna Massachusetts och West Virgina nöjer sig dock inte utan överklagar igen. Samtidigt kommer en process med rivalen Sun Microsystems upp i domstol.