News

Mer minne i Palms PDA

Tack vare ett samarbete med underavdelningen PalmSource Inc. kan Palm Inc. nu använda sig av upp till 128 MB RAM i sina PDA:s.