News

Militärrobotar får insekters logik

Ett projekt som finansieras av den amerikanska militären har utvecklat robotar som ska imitera beteenden hos insektssvärmar för att lättare kunna hitta minor.