News

Ökat dvd-stöd i Windows

Microsoft kommer att lägga in stöd för fler dvd-format i framtida versioner av Windows.