News

Två nya handdatorer från Palm

Palm Tungsten C och Palm Zire 71 är de senaste bidragen till handdatormarknaden.