News

Microsoft ändrar i Passport

Microsoft kommer att införa ändringar i Passport som används för att lagra personuppgifter kring användare på nätet och genom olika tjänster. Ändringarna görs efter en utredning från EU kring hur väl personuppgifter skyddas genom systemet.