News

Männen dominerar på nätet i Europa

Det är fortfarande en tydlig manlig dominans bland Europas webbanvändare men Sverige ligger bäst till med 47 procent kvinnliga surfare.