News

Microsoft måste betala 521 miljoner dollar i skadestånd

En domstol i Chicago har funnit Microsoft skyldiga till patentintrång, och dömt dem att betala 521 miljoner dollar i skadestånd till företaget Eolas Technologies och University of California.