News

MS Office på Nynorsk

Efter starka påtryckningar har Microsoft slutligen gått med på att göra en Nynorsk version av sina Office-program.