News

E-postmask sprids lavinartat – så skyddar du dig

Ett nytt säkerhetshot har hittat ut på Internet. Fler än 300 000 smittade filer upptäcktes under natten, och på säkerhetsföretaget Symantec har man nu uppgraderat e-postmasken W32.Novarg till risknivå 4 av 5.