News

Teliakunder får gratis uppgradering till 3G

Samtliga av TeliaSoneras drygt 3.6 miljoner GSM-kunder kommer utan kostnad att kunna byta sina SIM-kort och uppgradera sina abonnemang till 3G.