News

Toyota satsar på Bluetooth i bilen

Antalet produkter som använder Bluetooth växer stadigt men det rör sig inte bara om handdatorer och mobiler. Toyota har till exempel börjat använda tekniken i sina bilar.