News

Fildelning påverkar inte skivförsäljning enligt undersökning

Enligt en undersökning gjord av två amerikanska professorer finns det inget samband mellan illegalt fildelande och minskad skivförsäljning.