News

Svenska fildelare varnas

Skivindustrin i Danmark, Tyskland, Italien och Kanada vidtar nu rättsliga åtgärder mot illegala fildelare. I Sverige nöjer man sig än så länge med varningar via pop-up:er.