News

Förstå vad din katt säger

Företaget Takara Co. Ltd. i Japan håller på att utvekla en apparat som översätter kattens mjau mjau till ord och meningar begripliga för människor.